De Gonnerénger Duerfclub gouf am März 2000 gegrönnt fir Aktivitéiten ze organiséieren déi zum kulturellen an sozialen Liewen vun Gonneréng bäidroen, an zwar duerch Aktivitéiten wéi d’Buergbrennen, Vizfest an villes méi.


De Comité

 • Berns Jacques, Président
 • Engel Steve, Vice-président
 • Bonert Gilles, Secrétaire
 • Keiffer Paul, Trésorier
 • Berns Ben
 • Bonert Jean
 • Dumont Joël
 • Durel-Wagener Caroline
 • Hansen Josiane
 • Keiffer-Dennewald Marianne

Statuten

Art. 1

Les soussignés,

 1. MERGEN Edgar
 2. MERGEN Edmée
 3. SCHROEDER Jeannot
 4. SCHROEDER-MEYERS Mireille
 5. HANSEN Josiane
 6. WAGNER Karin
 7. DUREL-WAGENER Caroline
 8. DUREL Mario
 9. SCHINTGEN Monique
 10. SCHINTGEN Jean-Paul
 11. MENEI Italo
 12. MENEI-LANDERS Gisèle
 13. LATERZA Vito
 14. LATERZA-NOEL Sandrine
 15. SCHROEDER Marc
 16. BONERT Jean
 17. BONERT-HANSEN Karin
 18. GYLFASON Dadi
 19. BERNS Jacques
 20. toutes autres personnes qui adhéreront ultérieurement

se sont réunis en ce jour du 12 mars 2000 pour créer une association sans but lucratif portant la dénomination GONNERENGER DUERFCLUB A.s.b.l.. Le siège social est fixé à Gonderange.