Gonnereng.lu - Den Internetsite vum Gonnerenger Duerfclub

Hämmelsmarsch zu Gonnereng

Samsdes, den 16. November 2019 vun 9h30 un.

Mir ginn an 2 Gruppen duerch d'Duerf
Weider Informatiounen